การตีความ กฎหมายไทย

การตีความ กฎหมายไทย

นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา อดีต อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีล้มละล......

อ่านต่อ
พนักงานสอบสวนรู้หรือไม่ว่า การสอบสวนคดีอาญา กำลังเปลี่ยนไป

พนักงานสอบสวนรู้หรือไม่ว่า การสอบสวนคดีอาญา กำลังเปลี่ยนไป

การสอบสวนคดีอาญา จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้ ท่านที่เป็น พนักงานสอบสวน ได้มีโอกาสรับรู้หรือมีการเตรียมตัว ที่จะรับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแป......

อ่านต่อ
ร้านให้เช่าเล่นเกมอินเตอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน

ร้านให้เช่าเล่นเกมอินเตอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน

ด่วนมาก ศาลจังหวัดปัตตานี พิพากษา ร้านให้เช่าเล่นเกมอินเตอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน สืบเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายป......

อ่านต่อ
จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544

จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย จรรยาบรรณของพนักงานสอบสวน พ.ศ.2544 ---------------------------------------------- ตามข้อบังคับกระทรวงมหาด......

อ่านต่อ
การออกหมายจับและหมายขังในคดีอาญา

การออกหมายจับและหมายขังในคดีอาญา

มติที่ประชุมร่วมของอธิบดีผู้พิพากษา เรื่อง “การออกหมายจับและหมายขังในคดีอาญา” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 1. กรณีผู้ต้องหาเข้ามอบตัวต่อ......

อ่านต่อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมเอเปค

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมเอเปค

ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 4 ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ------------- มาตรา 130 ผู้ใดทำร้ายร่างกายหรือประทุษร้ายต่อเสรีภาพของ ราชาธิบดี ราชิ......

อ่านต่อ
โครงสร้างทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกา ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์

โครงสร้างทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกา ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์

โครงสร้างทางกฎหมาย สหรัฐอเมริกา ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมทางไซเบอร์ บรรดากฎหมายต่างๆของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ การสืบสวนและดำเนินคดีกับ......

อ่านต่อ
ความหมายของ "คดีค้างเก่า"

ความหมายของ "คดีค้างเก่า"

1.เรื่องเดิม หนังสือ ภ.2 ที่ 0013.132/9800 ลง 24 ธ.ค.2545 หารือมายัง ตร.ผ่าน สนผ. ถึงคำจำกัดความของคำว่า “คดีค้างเก่า” เนื่องจากหน่วยรายง......

อ่านต่อ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคำ "ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง"

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคำ "ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง"

เลขเสร็จ ๔๙๕/๒๕๔๔ เรื่อง บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับถ้อยคำ "ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง" ตามมาตรา......

อ่านต่อ
การจัดหาทนายความกรณี ผู้ต้องหาอายุไม่เกินสิบแปดปี

การจัดหาทนายความกรณี ผู้ต้องหาอายุไม่เกินสิบแปดปี

เลขเสร็จ ๔๐๐/๒๕๔๕ บันทึกข้อความ ส่วนราชการ กลุ่มกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เรื่อง หน่วยงานที่หารือขอถอนเรื่อง เรีย......

อ่านต่อ
ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหมายจับ

ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหมายจับ

เลขเสร็จ ๕๗๘/๒๕๔๕ เรื่อง บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการออกหมายจับ ------------------- เนื้อหา สำนักงานต......

อ่านต่อ
การพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข 1900

การพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข 1900

เรื่องเสร็จที่ ๕๘๙/๒๕๔๕ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วยการพนันเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ระบบหมายเลข ๑๙๐๐ ในการจัดให......

อ่านต่อ
view