สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนทนายความ

สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนทนายความ

สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนทนายความ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน ธันวาคม 2545 ------------------------------- 1. จำนว......

อ่านต่อ
สถิติการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ

สถิติการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2545 1. การกล่าวหาคดีมรรยาททนายความ ตั้งแต่เดือนมกราคม ......

อ่านต่อ
จะเป็นทนายความได้อย่างไร

จะเป็นทนายความได้อย่างไร

คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์จากสถาบันที่สภาทนายความอนุมัติ 3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อม......

อ่านต่อ
คำแนะนำในการเลือกทนายความ

คำแนะนำในการเลือกทนายความ

ประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องใช้บริหารของทนายความ จะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทนายความอย่างไร? คำถามใดที่ควรจะถามและทำความเข้าใจกับทนายความก่อนอื่นใด? และ......

อ่านต่อ
view