( ^o^ ) สาระดีๆ เรื่อง " รั้ว " ( ^o^ )

(อ่าน 4694/ ตอบ 1)

Mr.Steel (Member)

( ^o^ ) สาระดีๆ เรื่อง  " รั้ว " ( ^o^ )

สาระดีๆ เรื่อง  " รั้ว "


รั้ว นอกจากจะเป็นเครื่องกำหนดอาณาเขตของบ้านแล้วยังเป็นด่านแรกในการป้องกันภัย จากโจนผู้ร้ายและผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งหลายที่จะรุก ล้ำเข้ามาในบริเวณบ้าน รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในการทำรั้วมีให้เลือกมากมาย บางคนอาจเน้น ความโดดเด่นของตัวบ้านโดยการทำเพียงรั้วพุ่มไม้หรือรั้วไม้เตี้ยๆ บางคนอาจจะเน้นความสวยงามของตัว รั้วโดยประดับด้วยโลหะอัลลอยหรือหินอ่อนราคาแพง ในขณะที่บางคนอาจจะเน้นความมั่นคงปลอดภัยโดย ทำรั้วสูงพร้อมเสริมเหล็กปลายแหลมด้านบน

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแต่ละคนจะมีความชอบ ความต้องการ หรือความคิดในการทำรั้วอย่างไร ควรมองทั้งในแง่ของความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง ความสามารถในการป้องกันคุ้มภัยควบคู่กันไปด้วย โดยดูองค์ประกอบของสภาวะแวดล้อมรอบด้านประกอบการตัดสินใจ เช่น เพื่อนบ้านข้างเคียง ความชุกชุมของโจนผู้ร้าย ในบริเวณนั้น เป็นต้น เพื่อที่ได้อยู่อาศัยได้อย่างอุ่นใจเกี่ยวกับโครงสร้างของรั้ว ถ้าเป็นรั้วไม้หรือรั้วสังกะสีแบบง่าย ๆ ก็คงแทบจะไม่มีโครงสร้างอะไร เพราะเป็นเพียงการปักเสาลงไปเท่านั้น รั้วลักษณะดังกล่าวจึงเหมาะที่จะเป็นรั้วชั่วคราวเท่านั้น รั้วที่ให้ความมั่นคงแข็งแรงให้แก่รั้วคอนกรีต รั้วประเภทนี้จะมีการลงเสาเข็มและหล่อฐานราก มีคานรับกำแพงและคานกันกำแพงล้ม(อยู่ในแนวตั้งฉากกับกำแพง) เสารั้วและทับหลังที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตัวกำแพงรั้วอาจจะทำด้วยอิฐบล็อก อิฐมอญหรือหินประเภทต่างๆ แล้วแต่ความต้องการและทุนทรัพย์ของเจ้าของบ้าน รั้วคอนกรีตจะพบเห็นได้ทั่วไป บางแห่งอาจมีการประยุกต์ดัดแปลงรูปแบบให้แตกต่างออกไป เช่น เสริมด้วย ไม้ โลหะหรือช่องแสงบางส่วน แต่โครงสร้างของฐานรากจะมีลักษณะเดียวกันหมด จะมีความแตกต่างกันบ้างก็ในด้านของรายละเอียด เช่น รั้วที่สูงและมีขนาดใหญ่อาจใช้เสาเข็มที่ยาวขึ้น ใช้จำนวนเสาเข็มให้มาก ขึ้น ใช้เหล็กเส้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือรั้วที่สร้างอยู่บนดินที่อ่อนหรืออยู่ติดชายน้ำจะต้องมีการเสริมความ แข็งแรงของฐานรากเพื่อป้องกันมิให้รั้วทรุดตัวหรือเอียงในภายหลัง ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละแห่งแตก ต่างกันออกไป เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบที่จะต้องกำหนดให้เหมาะสมข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำรั้วและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรั้ว

1. ใน การทำรั้วควรมีการกำหนดรูปแบบและรายละเอียดด้านโครงสร้างของฐานรากรวมอยู่ใน แบบ บ้านตั้งแต่แรกเลย โดยมีการศึกษาถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ทำรั้วเสียก่อนว่ามีสภาพของ ดินเป็น อย่างไร เพื่อจะได้ออกแบบโครงสร้างของฐานรากได้อย่างเหมาะสม มิใช่ออกแบบกันอย่างหยาบ ๆ แล้ว ปล่อยให้ช่างที่ทำอาศัยประสบการณ์ของตนเองทำกันเพราะเห็นว่าเป็นแค่งานรั้ว ไม่ใช่ส่วนที่เป็นตัวบ้าน การทำเช่นนี้อาจก่อให้เกิดปัญหารั้วทรุดหรือเอียงในภายหลังได้ เนื่องจากการวางฐานรากที่ไม่แข็งแรงพอ ปัญหา นี้จะพบเห็นได้บ่อยโดยเฉพาะรั้วของบ้านที่บริเวณข้างเคียงเป็นคูน้ำหรือมี ผิวหน้าดินที่อยู่ลึกลงไป เนื่องจากยังไม่ได้ถมดิน

2. ประตูรั้วส่วนใหญ่ที่ใช้กับทางรถเข้าบ้านมักจะทำด้วยเหล็กหรือโลหะผสม ( alloy) ซึ่ง โดยทั่ว ไปแล้วต้องสั่งทำกับร้านที่รับทำประตูประเภทนี้โดยเฉพาะ เมื่อทางร้านทำเสร็จแล้วจึงนำมาติดตั้งโดยการ ยึดประกอบเข้ากับเสาประตู เนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้งานติดตั้งประตูรั้วเข้าไปด้วย เพราะ ถือว่าเป็นงานคนละด้านกัน จึงอาจเกิดปัญหาด้านการผสานงานขึ้น ดังนั้นเจ้าของบ้านหรือผู้ซื้อบ้านควร จะต้องมีการผสานงานโดยนัดช่างทำประตูมาปรึกษาพูดคุยก่อนที่ทำการหล่อเสา ประตูว่าจะทำประตูแบบ ไหน จะยึดติดเข้ากับเสาอย่างไรเพื่อให้ช่างก่อสร้างที่ทำได้เตรียมการโดยการทำ เหล็กให้ยื่นออกมานอกเสา ด้วยขนาดและตำแหน่งที่สอดคล้องกับบานประตูที่ติดตั้ง เพื่อให้ได้ผลงานที่แข็งแรงและดูเรียบร้อย ไม่ใช่ปล่อยให้ต่างฝ่ายต่างทำกันไปแล้วจึงมาสกัดเสาและเชื่อมเหล็กกันภาย หลัง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากและ ได้ผลงานไม่ดีเท่าที่ควร


3. ใน ปัจจุบันรั้วบ้านเป็นจำนวนมากมีการติดตั้งลูกศรเหล็กด้านบนของรั้วเพื่อ ป้องกันขโมย ซึ่งโดยทั่วไปร้านทำเหล็กดัดจะเป็นผู้ทำแผงลูกศรเหล็กแล้วนำมาติดตั้งเข้า กับทับหลังหรือแนวคานด้านบน ของรั้ว การติดยึดแผงลูกศรเหล็กนี้มักใช้วิธีการเจาะรูตรงแนวทับหลังของรั้วเป็น ระยะๆแล้วเสียบเหล็กลง ไปเพื่อยึดแผงลูกศรให้ติดกับแนวคานด้านบนของรั้ว หรือบางแห่งอาจทำการยึดโดยการฝังพุกลงไปซึ่งผล งานที่ได้อาจไม่แข็งแรงนัก


วิธี หนึ่งที่อาจทำได้หากเจ้าของบ้านหรือผู้ซื้อบ้านคิดจะติดตั้งลูกศรเหล็กบน รั้วอยู่แล้ว โดยการนัด ร้าน ที่ทำลูกศรรั้วมาปรึกษากันเพื่อเตรียมการไว้ก่อนที่จะทำการหล่อทับหลังหรือ คานด้านบนของรั้ว การ เตรียมการในกรณีนี้อาจทำได้โดยการผูกเหล็กเส้นเป็นช่วง ๆ เข้ากับเหล็กเส้นตามแนวยาวของทับหลังก่อนการหล่อทับหลัง โดยการให้เหล็กเส้นนั้นโผล่พ้นขึ้นมาเป็นช่วง ๆ เพื่อเอาไว้เชื่อมยึดกับแนวลูกศรเหล็กในภาย หลัง เหล็กที่โผล่พ้นขึ้นมานี้มักจะเรียกกันตามภาษาช่างว่า เหล็กหนวดกุ้ง การ เตรียมการดังกล่าวจะช่วย ให้การติดตั้งแผงลูกศรเหล็กทำได้ง่ายขึ้น แข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องทำการเจาะหรือสกัดด้านบนของกำแพงรั้ว ให้ยุ่งยากในภายหลัง


4. การ ทำรั้วโดยเฉพาะรั้วหน้าบ้าน สำหรับบ้านที่มีตัวบ้านปลูกชิดกับแนวรั้วบ้านอาจจะเลือกทำรั้ว ทึบเพื่อผลในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แต่ถ้าตัวบ้านปลูกห่างจากรั้วหน้าบ้านจะทำรั้วแบบ ไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มิได้ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวแต่อย่างใด เพียงแต่เสนอไว้เป็นข้อพิจารณาเท่านั้น เพราะเจ้าของบ้านบางรายอาจมองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป

Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view