http://www.akesteel.com
 
 หน้าแรก  สินค้า  หาช่าง-ผู้รับเหมา  เว็บบอร์ด  รูปภาพ  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
Menu
หาช่าง (มี 60 กว่าเจ้า)
ช่างเหล็กดัด
ช่างทำโครงเหล็ก
ช่างสแตนเลส
ช่างอลูมิเนียม-กระจก
ช่างประตูม้วน
ช่างซ่อมประตูม้วน
เพชร สแตนเลส รังสิต เหล็กดัด รับทำประตูสแตนเลสรีโมทประตูอันโนมัติ กระจกมิเนียม หลังคาโพลี เหล็กดัดอบสี ม้งลวดหน้าต่าง

งานสแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม ทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญการ

งานสเตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก ประตูม้วน ทุกชนิด โดยช่างฝีมือดี

รับติดตั้ง ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ ระบบรอก แบบมือสาวดึง แบบอื่นๆ ทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญกาลกว่า 25 ปี

งานสแตนเลส งานเหล็ก ทุกชนิด ขอให้สั่งมาเราทำได้หมด โดย หจก.รังสิตอัลลอย สแตนเลส

ร้านเทพเจริญ เหล็กดัด รับทำเหล็กดัด-มุ้งลวด กันสาด และงานเหล็กต่างๆ ทุกประเภท ระดับมืออาชีพ ถูกมาก

พรเทพ เจริญการช่าง รับทำโพลี และงานสเตนเลสทุกชนิด ประสบการณ์งานฝีมือกว่า 25 ปี

งานสแตนเลส งานเหล็ก โพลี่ ผ้าม่าน กระจก มิเนียม เหล็กดัด อิตาลี งานต่อเติมทุกชนิด

มนต์สัณฑ์ ไวท์เฮาส์ รับทำประตูเหล็กดัด หน้าต่าง ประตูม้วน ประตูยืด ประตูสแตนเลส หลังคาอลูซิงค์

งานแสตนเลส งานเหล็ก งานอลูมิเนียม ทุกชนิด เรารับทำหมดโดยธานีการช่าง

รับติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง ฝ้า ที-บาร์ ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบา ทุกชนิด โดยคุณพรภิรมย์

 

รับติดตั้งประตูม้วนทุกชนิด โดยช่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี ราคามาตรฐานโดยทีมงานเอกสตีล


รับติดตั้งประตูม้วนระบบมอเตอร์โรงงาน ประตูม้วนในห้าง ประตูม้วนระบบมือดึง ติดตั้งประตูม้วนทุกระบบ ประตูม้วนแบบโปร่ง ประตูม้วน

เหล็กข้ออ้อยก่อสร้าง

เหล็กข้ออ้อยก่อสร้าง

เหล็กข้ออ้อยก่อสร้าง

ร้านเอกสตีลและเอกการช่างมีสินค้าดังนี้

ข้ออ้อย 10  มิลโรงใหญ่
ข้ออ้อย 1/2  เบา (ข)
ข้ออ้อย 1/2  เบา (ฟ)
ข้ออ้อย 1/2  เต็ม
ข้ออ้อย 1/2  เต็มโรงใหญ่
ข้ออ้อย 5/8  เบา (ฟ)
ข้ออ้อย 5/8  เต็ม (ฟด)
ข้ออ้อย 5/8  เต็ม (ด)
ข้ออ้อย 5/8  เต็มโรงใหญ่
ข้ออ้อย 3/4  เบา (ฟ)
ข้ออ้อย 3/4  เต็ม
ข้ออ้อย 3/4  เต็มโรงใหญ่
ข้ออ้อย 1"     เบา 
ข้ออ้อย 1"     เต็ม
ข้ออ้อย

1"     เต็มโรงใหญ่


การกำหนดให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน


ความเป็นมา


ตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2547
ซึ่งกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย   ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่   มอก.24-
2536 นั้น เนื่องจากได้มีการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย เป็นมาตร
ฐานเลขที่ มอก.24-2548   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   ฉบับที่ 3334 (พ.ศ.2548)   เรื่องยกเลิกและกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย   ลงวันที่ 26 เมษายน 2548   เพื่อให้เหมาะสม
กับเทคโนโลยีการผลิตและเอกสารอ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก
เส้นเสริมคอนกรีต  :  เหล็กข้ออ้อย   ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานเลขที่ มอก.24-2548  โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  21
พฤษภาคม 2549   ซึ่งมีผลให้ผู้ทำ ผู้นำเข้า  และผู้จำหน่าย ต้องทำ นำเข้า  และจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดใหม่ดังกล่าวเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2548)

ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมถึงเหล็กข้ออ้อยที่มีความยาวตั้งแต่ 3.40 เมตรขึ้นไป อันอาจนำไปใช้เสริม
คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปได้  และต้องทำขึ้นจากเหล็กแท่งเล็ก (billet)  เหล็กแท่งใหญ่ (bloom)  หรือเหล็ก
แท่งหล่อ(ingot)  โดยตรง  ด้วยกรรมวิธีการรีดร้อน  โดยต้องไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาก่อน  และเหล็ก
แท่งดังกล่าวต้องทำมาจากกรรมวิธีโอเพนฮาร์ท  (open hearth process)  เบสิกออกซิเจน  (basic oxygen
process) หรือ อิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ (electric arc furnace process)

การทดสอบ :
กำหนดให้มีการทดสอบในรายการ ลักษณะทั่วไป ความยาว ช่วงระหว่างบั้ง ส่วนสูงของบั้ง ความกว้างของครีบหรือ
ช่องว่าง มุมระหว่างบั้งกับแกนของเหล็กข้ออ้อย มวลต่อเมตร ส่วนประกอบทางเคมี สมบัติทางกล และการทำเครื่อง
หมายและฉลาก

ข้อแตกต่างระหว่างมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย มอก.24-2536 กับ มอก.24-2548

 1. เพิ่มขนาดของเหล็กข้ออ้อยอีก 2 ขนาด คือ ขนาด DB 6 และ DB 8 พร้อมทั้งเพิ่มเกณฑ์กำหนดในรายการมวล
  ต่อเมตร ช่วงระหว่างบั้ง ส่วนสูงของบั้ง และความกว้างของครีบหรือช่องว่าง สำหรับเหล็กข้ออ้อยทั้ง 2 ขนาด
  ดังกล่าว
 2. กำหนดให้มีเหล็กข้ออ้อยแบบขดไว้ในมาตรฐาน เพิ่มจากเดิมที่มีเฉพาะแบบตัดเป็นเส้น
 3. แก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องการทำเครื่องหมายและฉลากให้ชัดเจนยิ่งขึ้น   รวมทั้งให้ระบุสัญลักษณ์
  " T " บนเหล็กข้ออ้อยทุกเส้นในกรณีที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment)

การยื่นขอใบอนุญาต

ผู้ทำ และผู้นำเข้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ต่อ สมอ.

หลักเกณฑ์ในการอนุญาต

การอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของโรงงานในการทำผลิตภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามที่ มอก. กำหนด และขีดความสามารถในการควบคุมดูแลให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตาม มอก. อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

 1. การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้โรงงานที่ขอรับใบอนุญาต หรือโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาตต้องมีระบบ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมต่างๆ อย่างน้อยดังนี้
  • การควบคุมวัตถุดิบ
  • การควบคุมระหว่างการผลิต
  • การควบคุมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชักตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบทุกรายการตามที่ มอก.กำหนด
  • เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  • เครื่องตรวจ วัด และทดสอบ

 2. การเก็บตัวอย่างตรวจสอบ
  ผู้รับใบอนุญาตต้องทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ขอรับใบอนุญาต เพื่อให้ สมอ. เก็บตัวอย่างตรวจสอบทุกรายการตาม
  ที่ มอก. กำหนด


  ข้อมูลจาก สมอ.

ความคิดเห็น

 1. 1
  อภิรักษ์
  อภิรักษ์ Jan_mee123@hotmail.com 06/09/2009 00:07
  อยากทราบวิธีการผลิตนะครับพอดีต้องทำรายงานส่งอาจารย์ครับ
  {icone254} {icon14} {icon14}
 2. 2
  สายน้ำ
  สายน้ำ saynam_tha@hotmail.com 19/11/2009 10:52
  ต้องการทราบราคาเหล็กข้ออ้อย12มม เบา ต้องการใช้เยอะ เมลล์มาบอกราคาหน่อยสิคะ {icone303} {icone315}

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 


สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สินค้าเด่น
ภาพติดตั้งประตูม้วน
เอกสตีล คลอง 8
« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2007
ปรับปรุง 28/11/2018
สถิติผู้เข้าชม11,679,745
Page Views16,495,258
สินค้าทั้งหมด 188
รับจัดโต๊ะจีน โดยมืออาชีพ ราคาเป็นกันเอง อาหารคุณภาพเยี่ยม รับรองคุณจะติดใจในบริการของเรา

อรอิม ศูนยวิวาห์ครบวรจร ให้เช่า-ตัด ชุดวิวาห์ ชุดหมั้น ชุดไทย ฯลฯ จำหน่าย : การ์ด-ของชำร่วย ปลีกส่ง

รับสอนขับรถยนต์ โดยมืออาชีพในด้านนี้โดยตรง รับประกันอุบัติเหตุ รับประกันผลเป็น 100%

 หน้าแรก
view