http://www.akesteel.com
 
 หน้าแรก  สินค้า  หาช่าง-ผู้รับเหมา  เว็บบอร์ด  รูปภาพ  ติดต่อเรา
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
Menu
หาช่าง (มี 60 กว่าเจ้า)
ช่างเหล็กดัด
ช่างทำโครงเหล็ก
ช่างสแตนเลส
ช่างอลูมิเนียม-กระจก
ช่างประตูม้วน
ช่างซ่อมประตูม้วน
เพชร สแตนเลส รังสิต เหล็กดัด รับทำประตูสแตนเลสรีโมทประตูอันโนมัติ กระจกมิเนียม หลังคาโพลี เหล็กดัดอบสี ม้งลวดหน้าต่าง

งานสแตนเลส เหล็ก อลูมิเนียม ทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญการ

งานสเตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก ประตูม้วน ทุกชนิด โดยช่างฝีมือดี

รับติดตั้ง ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ ระบบรอก แบบมือสาวดึง แบบอื่นๆ ทุกชนิด โดยช่างผู้ชำนาญกาลกว่า 25 ปี

งานสแตนเลส งานเหล็ก ทุกชนิด ขอให้สั่งมาเราทำได้หมด โดย หจก.รังสิตอัลลอย สแตนเลส

ร้านเทพเจริญ เหล็กดัด รับทำเหล็กดัด-มุ้งลวด กันสาด และงานเหล็กต่างๆ ทุกประเภท ระดับมืออาชีพ ถูกมาก

พรเทพ เจริญการช่าง รับทำโพลี และงานสเตนเลสทุกชนิด ประสบการณ์งานฝีมือกว่า 25 ปี

งานสแตนเลส งานเหล็ก โพลี่ ผ้าม่าน กระจก มิเนียม เหล็กดัด อิตาลี งานต่อเติมทุกชนิด

มนต์สัณฑ์ ไวท์เฮาส์ รับทำประตูเหล็กดัด หน้าต่าง ประตูม้วน ประตูยืด ประตูสแตนเลส หลังคาอลูซิงค์

งานแสตนเลส งานเหล็ก งานอลูมิเนียม ทุกชนิด เรารับทำหมดโดยธานีการช่าง

รับติดตั้ง กระจก อลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิง ฝ้า ที-บาร์ ฝ้าฉาบเรียบ ผนังเบา ทุกชนิด โดยคุณพรภิรมย์

 

รับติดตั้งประตูม้วนทุกชนิด โดยช่างมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 25 ปี ราคามาตรฐานโดยทีมงานเอกสตีล


รับติดตั้งประตูม้วนระบบมอเตอร์โรงงาน ประตูม้วนในห้าง ประตูม้วนระบบมือดึง ติดตั้งประตูม้วนทุกระบบ ประตูม้วนแบบโปร่ง ประตูม้วน

เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เอกสตีลมีสินค้าเหล็กเส้นกลมจำหน่ายดังนี้

เหล็กเส้นกลม 1/4  ลาย (ข) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 3/8  เบา (ข) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 1/2  ลาย (ข) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 5/8  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 5/8  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/4  เบา
เหล็กเส้นกลม 3/4  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/4  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 1  เบา 
เหล็กเส้นกลม 1  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1  เต็มโรงใหญ่

สมอ. กำหนดให้เหล็กเส้นกลม เป็นมาตรฐานบังคับ ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

สมอ. กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่มอก. 20-2543 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผู้ทำ นำเข้า และจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2545
เป็นต้นไป
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งได้แก่ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527), เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต:เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2536) และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กรีดซ้ำ (มอก.211-2527) สำหรับ
การกำหนดให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20-2527 นั้นก็เพื่อความ
ปลอดภัยในการนำไปใช้งานและป้องกันอันตราย อันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ตลอดจนมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
ต่างๆ สมอ. จึงได้มีการแก้ไขมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527) ซึ่งมีอยู่เดิมมาเป็น
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543) โดยมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ได้เพิ่มสาระสำคัญ
คือเพิ่มขนาด RB8 และ RB10 อีกจำนวน 2 ขนาด จากเดิมที่มีอยู่ 9 ขนาด ได้แก่ขนาด RB6, RB9, RB12,
RB15, RB19,RB22, RB25, RB28, และ RB34 และแก้ไขข้อกำหนดของลักษณะทั่วไป เครื่องหมายและ
ฉลาก แผนการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น
เลขาธิการ สมอ. กล่าวในที่สุดว่า ก่อนที่มาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคม 2545 สมอ.
ได้เสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเลขที่ มอก. 20-2543 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
กมอ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สมอ. เสนอ โดย สมอ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องกับการ
ใช้มาตรฐานดังกล่าวจนครบถ้วนตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
แล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องทำ นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย โดยผู้ทำผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด
การอนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 1

ข้อมูลจาก สมอ.

ความคิดเห็น

 1. 1
  ทัศนีย์
  ทัศนีย์ tusnee2005@thaimail.com 13/11/2008 11:18
  {icone322} {icone322}ควรเผยแพร่ราคาขายใน website ด้วย และปรับเปลี่ยนราคาตามสถานการณ์ตลาดที่เป็นจริง เช่นราคาลดก็เปลี่ยน ราคาเพิ่มก็เปลี่ยนราคาเพราะผู้ซื้อจะเลือกซื้อได้หลาย ๆ อย่าง ตัดสินใจถูก


 2. 2
  ราม
  ราม 11/02/2009 12:01
  อยากรู้ราคาจะได้คำนวณถูก {icone324}
 3. 3
  ทีมงานเหล็กเอกสตีล
  อยากรู้ราคาเหล็กเส้นต้องโทรสอบถามเอกสตีลคลอง 8 เลยครับ

  02-9056526 ถึง 9
 4. 4
  เล็ก
  เล็ก nutlak@hotmail.com 07/08/2009 09:29
  อยากความหมายเหล็กเส้นกลม/ข้ออ้อย
  เต็มโรงเล็กและโรงใหญ่และ อื้นๆที่เกี่ยวกับเหล็ก
 5. 5
  ใจ
  ใจ jug@hotmail.com 21/09/2009 11:03
  ผมยากเห็นตัวอย่างเหล็ก {icon1}ไปดูได้ที่ไหนมีใครให้เขาไปดูศึกษาบ้าง
 6. 6
  ผมเด็กวัด
  ผมเด็กวัด ffsdfsfds@fnnfk.com 24/09/2009 15:58
  {color=pink}อย่ากรู้ว่าเหล็กนี่ราคาเท่าไรกันคับ{/color} {color=blue}เพื่อผมจะได้เอาไปศึกษาต่อ{/color} {icone323}
 7. 7
  marketing
  marketing marketing007@vayotradecenter.com 10/10/2009 11:14
  บริการออกแบบและพิมพ์ปฏิทิน(Calendar) ปี2553
  ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวน นามบัตร โบรชัวร์ แผ่นพับ ออกแบบดีไซน์ให้ฟรี
  สามารถดูแบบจนพอใจก่อนสั่งพิมพ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก!
  สนใจติดต่อ 0-5389-3085, 0-5321-7820
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com
  ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย ลงประกาศโฆษณาสินค้า ฟรี
  เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า /บริการ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปลอดความเสี่ยงจากการจำหน่ายสินค้าแล้วลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า ลดขั้นตอนการส่งออก ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
  ประโยชน์ที่ผู้ซื้อสินค้า / บริการ จาก www.VayoTradeCenter.com จะได้รับ
  อยากซื้ออะไรก็มี หาอะไรก็เจอ สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม มีระบบ QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้ซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
  www.VayoTradeCenter.com ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย
  สามารถตอบโจทย์คุณได้ คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com 8. 8
  รัน
  รัน prachaks123@hotmail.com 30/11/2009 13:41
  dddd
  {icone215} {icone216}
 9. 9
  อันนี้ไง
  อันนี้ไง 23/01/2010 03:26

  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ทำผิวจราจรคอนกรีต ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar)

 10. 10
  ความหมายเหล็กเส้นกลม

  เหล็กเส้น หรือ เหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง


  โดยปกติจะแบ่งเหล็กเสริมเป็นสองประเภท คือ  1. เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น


  ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

 11. 11
  เหล็กเส้นกลม

  ดูความหมายของเหล็กเส้นต่อได้ที่นี่นะจ๊ะ

  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99

 12. 12
  TATA
  TATA uw70.pk@hotmail.com 30/10/2010 16:02

  ขอรบกวน ให้ฝ่ายการตลาด ช่วยจัดส่งใบเสนอราคา ให้ด้วยคะ (เหล็กเด็ม)
  1.เหล็กข้ออ้อย
  2.เหล็กกลม

 13. 13
  03/12/2011 11:26
 14. 14
  06/02/2012 20:10

 15. 15
  คนลำลูกกา
  คนลำลูกกา 12/06/2013 23:35

  ผมใช้บริการสอบถามราคาเหล็กกับทางเอกสตีลเป็นประจำครับ และสั่งให้เขาไปจัดส่งเหล็กและเก็บเงินปลายทางบริการประทับใจ ผมเอนะครับ 

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 


สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
สินค้าเด่น
ภาพติดตั้งประตูม้วน
เอกสตีล คลอง 8
« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2007
ปรับปรุง 28/11/2018
สถิติผู้เข้าชม11,679,734
Page Views16,495,247
สินค้าทั้งหมด 188
รับจัดโต๊ะจีน โดยมืออาชีพ ราคาเป็นกันเอง อาหารคุณภาพเยี่ยม รับรองคุณจะติดใจในบริการของเรา

อรอิม ศูนยวิวาห์ครบวรจร ให้เช่า-ตัด ชุดวิวาห์ ชุดหมั้น ชุดไทย ฯลฯ จำหน่าย : การ์ด-ของชำร่วย ปลีกส่ง

รับสอนขับรถยนต์ โดยมืออาชีพในด้านนี้โดยตรง รับประกันอุบัติเหตุ รับประกันผลเป็น 100%

 หน้าแรก
view