เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เหล็กเส้นกลมก่อสร้าง

เอกสตีลมีสินค้าเหล็กเส้นกลมจำหน่ายดังนี้

เหล็กเส้นกลม 1/4  ลาย (ข) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1/4  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 3/8  เบา (ข) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/8  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 1/2  ลาย (ข) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1/2  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 5/8  เบา (ฟ) 
เหล็กเส้นกลม 5/8  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/4  เบา
เหล็กเส้นกลม 3/4  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 3/4  เต็มโรงใหญ่
เหล็กเส้นกลม 1  เบา 
เหล็กเส้นกลม 1  เต็ม (ด) 
เหล็กเส้นกลม 1  เต็มโรงใหญ่

สมอ. กำหนดให้เหล็กเส้นกลม เป็นมาตรฐานบังคับ ตั้งแต่ 26 ม.ค.นี้เป็นต้นไป

สมอ. กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานเลขที่มอก. 20-2543 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผู้ทำ นำเข้า และจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2545
เป็นต้นไป
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งได้แก่ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527), เหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต:เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2536) และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กรีดซ้ำ (มอก.211-2527) สำหรับ
การกำหนดให้เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20-2527 นั้นก็เพื่อความ
ปลอดภัยในการนำไปใช้งานและป้องกันอันตราย อันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม ตลอดจนมี
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นเพื่อให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์
ต่างๆ สมอ. จึงได้มีการแก้ไขมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2527) ซึ่งมีอยู่เดิมมาเป็น
มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2543) โดยมาตรฐานฉบับแก้ไขใหม่ได้เพิ่มสาระสำคัญ
คือเพิ่มขนาด RB8 และ RB10 อีกจำนวน 2 ขนาด จากเดิมที่มีอยู่ 9 ขนาด ได้แก่ขนาด RB6, RB9, RB12,
RB15, RB19,RB22, RB25, RB28, และ RB34 และแก้ไขข้อกำหนดของลักษณะทั่วไป เครื่องหมายและ
ฉลาก แผนการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น
เลขาธิการ สมอ. กล่าวในที่สุดว่า ก่อนที่มาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มกราคม 2545 สมอ.
ได้เสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต:เหล็กเส้นกลม มาตรฐานเลขที่ มอก. 20-2543 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
กมอ. ได้มีมติเห็นชอบตามที่ สมอ. เสนอ โดย สมอ. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้เกี่ยวข้องกับการ
ใช้มาตรฐานดังกล่าวจนครบถ้วนตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
แล้ว ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องทำ นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย โดยผู้ทำผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด
การอนุญาตทำ นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักบริหารมาตรฐาน 1

ข้อมูลจาก สมอ.

ความคิดเห็น

 1. 1
  ทัศนีย์
  ทัศนีย์ tusnee2005@thaimail.com 13/11/2008 11:18
  {icone322} {icone322}ควรเผยแพร่ราคาขายใน website ด้วย และปรับเปลี่ยนราคาตามสถานการณ์ตลาดที่เป็นจริง เช่นราคาลดก็เปลี่ยน ราคาเพิ่มก็เปลี่ยนราคาเพราะผู้ซื้อจะเลือกซื้อได้หลาย ๆ อย่าง ตัดสินใจถูก


 2. 2
  ราม
  ราม 11/02/2009 12:01
  อยากรู้ราคาจะได้คำนวณถูก {icone324}
 3. 3
  ทีมงานเหล็กเอกสตีล
  อยากรู้ราคาเหล็กเส้นต้องโทรสอบถามเอกสตีลคลอง 8 เลยครับ

  02-9056526 ถึง 9
 4. 4
  เล็ก
  เล็ก nutlak@hotmail.com 07/08/2009 09:29
  อยากความหมายเหล็กเส้นกลม/ข้ออ้อย
  เต็มโรงเล็กและโรงใหญ่และ อื้นๆที่เกี่ยวกับเหล็ก
 5. 5
  ใจ
  ใจ jug@hotmail.com 21/09/2009 11:03
  ผมยากเห็นตัวอย่างเหล็ก {icon1}ไปดูได้ที่ไหนมีใครให้เขาไปดูศึกษาบ้าง
 6. 6
  ผมเด็กวัด
  ผมเด็กวัด ffsdfsfds@fnnfk.com 24/09/2009 15:58
  {color=pink}อย่ากรู้ว่าเหล็กนี่ราคาเท่าไรกันคับ{/color} {color=blue}เพื่อผมจะได้เอาไปศึกษาต่อ{/color} {icone323}
 7. 7
  marketing
  marketing marketing007@vayotradecenter.com 10/10/2009 11:14
  บริการออกแบบและพิมพ์ปฏิทิน(Calendar) ปี2553
  ทั้งแบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวน นามบัตร โบรชัวร์ แผ่นพับ ออกแบบดีไซน์ให้ฟรี
  สามารถดูแบบจนพอใจก่อนสั่งพิมพ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาถูก!
  สนใจติดต่อ 0-5389-3085, 0-5321-7820
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com
  ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย ลงประกาศโฆษณาสินค้า ฟรี
  เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า /บริการ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปลอดความเสี่ยงจากการจำหน่ายสินค้าแล้วลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า ลดขั้นตอนการส่งออก ที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
  ประโยชน์ที่ผู้ซื้อสินค้า / บริการ จาก www.VayoTradeCenter.com จะได้รับ
  อยากซื้ออะไรก็มี หาอะไรก็เจอ สินค้าดี มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ราคายุติธรรม มีระบบ QC ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนถึงมือผู้ซื้อ พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย
  www.VayoTradeCenter.com ศูนย์กลางการค้าส่งออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจในไทย
  สามารถตอบโจทย์คุณได้ คลิกเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.VayoTradeCenter.com 8. 8
  รัน
  รัน prachaks123@hotmail.com 30/11/2009 13:41
  dddd
  {icone215} {icone216}
 9. 9
  อันนี้ไง
  อันนี้ไง 23/01/2010 03:26

  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสริมในงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ทำผิวจราจรคอนกรีต ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar)

 10. 10
  ความหมายเหล็กเส้นกลม

  เหล็กเส้น หรือ เหล็กเสริม สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานก่ออิฐทั่วไป โดยใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับแรงกับโครงสร้าง


  โดยปกติจะแบ่งเหล็กเสริมเป็นสองประเภท คือ  1. เหล็กกลมผิวเรียบ SR24 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 2400 ksc.(กก./ตร.ซม.) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เช่น RB6 (หมายถึง Round Bar ขนาด ศก.6 มม.), RB9, RB12, RB15, RB19, RB25 เนื่องจากผิวเหล็กที่มีลักษณะกลมเรียบจึงทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตไม่ดีจึงต้องมีการงอขอเพื่อที่จะสามารถถ่ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เหล็กข้ออ้อย SD30, SD40, SD50 มีกำลังรับแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 3000, 4000, 5000 ksc.ตามลำดับ โดยปกติจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น DB10(หาในตลาดทั่วไปยาก), DB12(หมายถึง Deformed Bar ขนาด ศก.12มม.), DB16, DB20, DB25, DB28, DB32 ผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น


  ความยาวโดยปกติที่ขายกันในท้องตลาด คือ 10 ม. แต่อาจจะสั่งพิเศษ เช่น 12 ม. หรือมากกว่านั้นก็ต้องสั่งทำพิเศษ

 11. 11
  เหล็กเส้นกลม

  ดูความหมายของเหล็กเส้นต่อได้ที่นี่นะจ๊ะ

  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99

 12. 12
  TATA
  TATA uw70.pk@hotmail.com 30/10/2010 16:02

  ขอรบกวน ให้ฝ่ายการตลาด ช่วยจัดส่งใบเสนอราคา ให้ด้วยคะ (เหล็กเด็ม)
  1.เหล็กข้ออ้อย
  2.เหล็กกลม

 13. 13
  03/12/2011 11:26
 14. 14
  06/02/2012 20:10

 15. 15
  คนลำลูกกา
  คนลำลูกกา 12/06/2013 23:35

  ผมใช้บริการสอบถามราคาเหล็กกับทางเอกสตีลเป็นประจำครับ และสั่งให้เขาไปจัดส่งเหล็กและเก็บเงินปลายทางบริการประทับใจ ผมเอนะครับ 

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view