เฉพาะแต่ cracker หรือเปล่าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย?

เฉพาะแต่ cracker หรือเปล่าที่จะมีความผิดตามกฎหมาย?

รูป Cracker ของแท้นะครับ แต่เป็นขนมปังไม่เกี่ยวกับ Cracker ในที่นี้

Hacker กับ cracker นั้น เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปครับว่าไม่มีความแตกต่างกันในแง่ของการกระทำ ความแตกต่างของบุคคลสองกลุ่มนี้อยู่ที่ "มูลเหตุจูงใจ" ครับ หนังสือคอมพิวเตอร์ที่วางขายกันอยู่ทั่วไปก็จะเสนอภาพของ Hacker ในฐานะพระเอก ส่วน Cracker น่ะ เป็นผู้ร้ายครับ

ซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่ากฎหมายน่ะมองบุคคลทั้งสองประเภทนี้อย่างแตกต่างกันหรือเปล่า ถ้ากฎหมายเห็นอย่างเดียวกับความเข้าใจทั่วไป ก็น่าแต่เฉพาะ cracker เท่านั้นน่ะครับ ที่จะถูกกฎหมายลงโทษ

ความจริงแล้วการจะกำหนดให้การกระทำใดเป็นความผิดอาญานั้นก็เป็นนโยบายทางอาญา (criminal policy) ของแต่ละประเทศครับ กรณี Hacker กับ Cracker นั้น การกระทำของพวกเขาก็คือ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized access) ครับ กฎหมายบางประเทศเขาจะลงโทษการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเฉพาะที่มีมูลเหตุจูงใจไปในทางทุจริตเท่านั้น คือลงโทษแต่พวก Cracker ครับ ส่วนบางประเทศเขาก็เห็นว่า "มูลเหตุจูงใจ" น่ะพิสูจน์ยากครับ ดังนั้น เขาจึงลงโทษการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจในทุกกรณี แต่ก็มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะครับ

ตามร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของไทย เลือกเดินตามแนวทางที่สองครับเพราะเห็นว่ามูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องพิสูจน์ยาก ดังนั้นท่านผู้อ่านนัก Hack ทั้งหลายก็อย่าคิดว่าตัวเองจะหลุดรอดพ้นจากกฎหมายนะครับ ถ้ากฎหมายดังกล่าวประกาศใช้แล้ว ไม่ว่า Hacker หรือ Cracker ก็มีโอกาสติดคุกเท่าๆ กันครับ (ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีอำนาจเอาไว้ที่จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ ส่วนการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่มีอำนาจจะมีโทษสูงกว่าครับ คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)

ความคิดเห็น

  1. 1
    ทีมงานเอกสตีล
    โดย Lawyerthai.com

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view