ปัญหาที่พบบ่อยของแผ่นโพลี

ปัญหาที่พบบ่อยของแผ่นโพลี


ปัญหาที่พบบ่อยของแผ่นโพลี

 โดยทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากสเหตุ 2 ประการเท่านั้น

        1. คุณภาพแผ่นโพลีคาร์บอเนต ไม่ได้มาตรฐาน

        2. การติดตั้งไม่ถูกต้อง

ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ได้แก่

1. การแตก

2. สีไม่เสมอกันทั่วแผ่น

3. น้ำเข้า

4. แผ่นไม่เสมอ มีลักษณะตกท้องช้าง

5. เกิดเสียงดัง

ปัญหาจากคุณภาพของแผ่นโพลีคาร์บอเนต

     เนื่องจากแผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่มีต้นกำเนิดมากจากปิโตรเคมีหรือ น้ำมัน ดังนั้นเมื่อน้ำมันมีการขึ้นราคา ก็ทำให้ต้นทุนของโพลีคาร์บอเนตสูงขึ้นด้วยดังนั้นจึงพบว่าสินค้าที่มีคุณภาพด้อยมักจะใช้ วัสดุประเภทรีไซเคิลผสมเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลดต้นทุน ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ดังนี้

        1. แผ่นมีความขุ่นไม่ใส

       2. มีฟองอากาศอยู่เป็นจำนวนมาก

     เมื่อมีการผสมวัสดุรีไซเคิลจำนวนมากจะทำให้แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีความแข็งแรงลดน้อยลง เนื่องจากวัสดุรีไซเคิลนั้นจะไม่สามารถเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดวัตถุดิบใหม่ ๆได้ดี นอกจากนั้นการเคลือบสานป้องกัน UV หากความหนาของชั้นเคลือบไม่ได้ตามมาตรฐาน (40 - 50 ไมคอน) ก็จะทำให้แผ่นโพลีคาร์บอเนต เกิดการเหลืองได้อย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุให้เกิดการสีด่างไม่เสมอทั่วทั้งแผ่น และยังกรอบแตกได้ง่ายเมื่อมีของแข็งไปกระทบ ดังนั้นการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คือการเลือกซื้อสินค้าจากบริษัทที่เชื่อถือได้ และมีการรับประกันตามมาตรฐานสากล

ปัญหาจากการติดตั้ง

  สาเหตุอีกประการหนึ่ง เกิดการการติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมานี้ มีความนิยมใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำให้ความต้องการของตลาดสูงขึ้นมาด้วย แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติและข้อจำกัดเฉพาะตัว ที่แตกต่างจากวัสดุชนิดอื่น ๆ จึงทำให้ผู้ที่ไม่มีความชำนาญ หรือมีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแผ่นโพลีคาร์บอเนต เมื่อทำการติดตั้งไปแล้วมักจะเกิดปัญหามากมายตามมาได้

ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ท่านจำเป็นต้องศึกษาถึงคุณสมบัติ ข้อจำกัด ของแผ่นโพลีคาร์บอเนตตลอดจนถึงอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งให้เข้าใจดีเสียก่อนเครดิต TN

โดยเอกสตีล คลอง 8, จำหน่ายเหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส, มุมหาช่าง, หาช่าง, หาผู้รับเหมา, มุมร้านอร่อย, 02-9056526 ถึง 8

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view