การใช้งานแผ่นโพลี

การใช้งานแผ่นโพลี

การใช้งานแผ่นโพลี
     จากคุณสมบัติที่กล่าวมาแล้วว่า แผ่นโพลีคาร์บอเนตสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร จึงมีความนิยมใช้อย่างแพร่หลายแต่อย่างไรก็ตามควรเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น

      - 4 มม. ควรใช้สำหรับงานทำป้ายโฆษณา ตู้ไฟ ป้ายหน้าร้าน บานตู้งานตกแต่งบูธสินค้า หรือ การตกแต่งภายใน

     - 6 มม. ขึ้นไป เหมาะกับงานหลังคาที่ต้องการความสว่าง เช่น สระน้ำ ทางเดิน ซุ้มทางเข้าอาคาร โรงจอดรถ สนามกีฬา กันสาด หรือผนังห้อง ฯลฯ

นอกจากนั้น ในการใช้งานจะต้องใช้อย่างถูกวิธีตามวิธีที่บริษัทแนะนำ

    - อุปกรณ์ต้องครบ และต้องใช้อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่บริษัทแนะนำ

  - กาตติดตั้งจะต้องให้ด้านที่มีโลโก้ของบริษัทอยู่ด้านบน หรือด้านที่ถูกแสงแดดเท่านั้น เพราะเป็นด้านที่มีการเคลือบป้องกัน UV

 - ต้องไม่ดัดโค้งเกินความสามารถของแผ่นจะรับได้ (เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เมตร) การดัดโค้งต้องดัดโค้งตามแนวเส้นโครงสร้างของแผ่นเท่านั้น


เครดิต TN

โดยเอกสตีล คลอง 8, จำหน่ายเหล็ก, อลูมิเนียม, สแตนเลส, มุมหาช่าง, หาช่าง, หาผู้รับเหมา, มุมร้านอร่อย, 02-9056526 ถึง 8

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view